فروش ویژه سکه

فقط تا پایان روز ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ با استفاده از لینک های زیر سکه بازی سوکراستارز را با قیمت های ویژه خرید کنید


۲۰.۰۰۰.۰۰۰ سکه بازی سوکراستارز

https://goo.gl/69pKf8


۱۰.۰۰۰.۰۰۰ سکه بازی سوکراستارز

https://goo.gl/YEvVQb


۵.۰۰۰.۰۰۰ سکه بازی سوکراستارز

https://goo.gl/J7kU9J